Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Máy Chủ LORENCIA Trực tuyến
Thông tin máy chủ 7
Đăng ký tạo tài khoản mới
4 đến 10 ký tự chữ và số
4 đến 32 ký tự
Nhập lại mật khẩu của bạn
Địa chỉ email hợp lệ
Điều khoản cung cấp dịch vụ
Xem thêm

Thông tin máy chủ

Version:Season 6.15
Experience:250x
Drop:20%
Tài khoản60
Nhân vật59
Guilds1
Trực tuyến7

Top Resets+

Nhân VậtReset
KingOfMu3
8xELF1
dsaccd1
Wizard1
8xDK1
MEDIA all media