Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Máy Chủ LORENCIA Trực tuyến
Thông tin máy chủ 6
Thông tin nhân vật
KingOfMu
Blade Master
Level87
Master Level0
Resets3
Grand Resets0
Strength3,318
Agility2,020
Vitality25
Energy1,010
Kills0
StatusOffline

Thông tin máy chủ

Version:Season 6.15
Experience:250x
Drop:20%
Tài khoản60
Nhân vật62
Guilds1
Trực tuyến6

Top Resets+

MEDIA all media