Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Máy Chủ LORENCIA Trực tuyến
Thông tin máy chủ 7
Thông tin nhân vật
8xDK
Blade Master
Level1
Master Level0
Resets1
Grand Resets0
Strength32,767
Agility32,767
Vitality32,767
Energy32,767
Kills0
StatusOffline

Thông tin máy chủ

Version:Season 6.15
Experience:250x
Drop:20%
Tài khoản62
Nhân vật69
Guilds1
Trực tuyến7

Top Resets+

Nhân VậtReset
KingOfMu3
8xELF1
dsaccd1
Wizard1
8xDK1
MEDIA all media