Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Máy Chủ LORENCIA Trực tuyến
Thông tin máy chủ 2
Guild Profile

Thông tin máy chủ

Version:Season 6.15
Experience:250x
Drop:20%
Tài khoản47
Nhân vật45
Guilds1
Trực tuyến2

Top Resets+

Nhân VậtReset
KingOfMu3
Yolo2
8xELF1
Wizard1
8xDK1
MEDIA all media