Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Máy Chủ LORENCIA Trực tuyến
Thông tin máy chủ 3

✔ Sự kiện Open máy chủ LORENCIA

 

SERVER FREE, AE CÀY LÀ CÓ TẤT CẢ NÊN ĐUA TOP CHỈ THƯỞNG WCOIN TRÁNH MẤT CÂN BẰNG GAME, PHẦN THƯỞNG LÀ 1 CHÚT KHÍCH LỆ AE THAM GIA ĐUA TOP

CHÚC AE CHƠI VUI VẺ

 

1. Sự kiện đua top All Class

Thời gian : 14h 19/09/2021 đến 23:59 ngày 20/09/2021

Tinh theo bảng xếp hạng trên web.5 nhân vật có số lần reset cao nhất trong bảng xêp hạng ALL sẽ nhận giải.

Lưu ý : chỉ tính 1 tài khoản trên 1 ip,ae đạt giải chụp lại màn hình bảng xếp hạng ( trên web) và ib cho page

STT                                  PHẦN THƯỞNG               NHÂN VẬT    
1  300k WINCOI  
2  200k WINCOI  
3  150k WINCOI  
4  100k WINCOI  
5  50k WINCOI  


2. Sự kiện đua top class 

Thời gian : 14h 19/09/2021 đến 23:59 ngày 23/09/2021

Tinh theo bảng xếp hạng trên web.7 nhân vật có số lần reset cao nhất trong bảng xêp hạng mỗi class sẽ nhận giải.

Lưu ý : chỉ tính 1 tài khoản trên 1 ip,ae đạt giải chụp lại màn hình bảng xếp hạng ( trên web) và ib cho page

STT                         PHẦN THƯỞNG                        NHÂN VẬT     
DW 30B + 100k thành tựu  
DK 30B + 100k thành tựu  
DL 30B + 100k thành tựu  
SUM  ​30B + 100k thành tựu  
MG 30B + 100k thành tựu  
EF 30B + 100k thành tựu  
RF 30B + 100k thành tựu  

 

 

3: TỐP MASTER 

Thời gian : 14h 19/09/2021 đến 23:59 ngày 25/09/2021

Tinh theo bảng xếp hạng trên web.5 nhân vật có số lần reset cao nhất trong bảng xêp hạng ALL sẽ nhận giải.

STT                         PHẦN THƯỞNG                       NHÂN VẬT      
1  500K  
2  400K WCOIN  
3  300K WCOIN

 

4  200K WINCOI  
5  100K WINCOI  

 

4. Top Săn Boss

Thời gian : 14h 19/09/2021 đến 23:59 ngày 28/09/2021

Tinh theo bảng xếp hạng trong game. 3 nhân vật có số điểm săn boss cao nhất trong bảng xêp hạng sẽ nhận giải.

Lưu ý : chỉ tính 1 tài khoản trên 1 ip,ae đạt giải chụp lại màn hình bảng xếp hạng (trong game) và ib cho page

STT                                  PHẦN THƯỞNG               NHÂN VẬT    
1

 500K WCOIN

 
2

 300K WCOIN

 
3  200K WCOIN  
     
     

5 : TỐP Huyết Lâu

Thời gian : 14h 19/09/2021 đến 23:59 ngày 01/10/2021

Tinh theo bảng xếp hạng trong game.5 nhân vật có điểm Blood cao nhất trong bảng xêp hạng sẽ nhận giải.

Lưu ý : chỉ tính 1 tài khoản trên 1 ip,ae đạt giải chụp lại màn hình bảng xếp hạng ( trong game) và ib cho page

STT                            PHẦN THƯỞNG                     NHÂN VẬT     
1  50B  
2  30B  
3  20B  
4-5  10B  
 

 

 

 

6 : TỐP Quảng Trường Quỷ

Thời gian : 14h 19/09/2021 đến 23:59 ngày 03/10/2021

Tinh theo bảng xếp hạng trong game.5 nhân vật có điểm Blood cao nhất trong bảng xêp hạng sẽ nhận giải.

Lưu ý : chỉ tính 1 tài khoản trên 1 ip,ae đạt giải chụp lại màn hình bảng xếp hạng ( trong game) và ib cho page

STT                            PHẦN THƯỞNG                     NHÂN VẬT     
1  50S  
2  30S  
3  20S  
4-5 10S  
     


 

Thông tin máy chủ

Version:Season 6.15
Experience:250x
Drop:20%
Tài khoản51
Nhân vật49
Guilds1
Trực tuyến3

Top Resets+

Nhân VậtReset
KingOfMu3
Yolo2
8xELF1
dsaccd1
Wizard1
MEDIA all media