Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Máy Chủ LORENCIA Trực tuyến
Thông tin máy chủ 8
Downloads
Client Downloads
Link Google
File cai truc tiep
737 MBDownload
Link Google
ban giai nen
600 MBDownload
Patch Downloads
Patches Am Thanh
270 MBDownload

Thông tin máy chủ

Version:Season 6.15
Experience:250x
Drop:20%
Tài khoản61
Nhân vật66
Guilds1
Trực tuyến8

Top Resets+

MEDIA all media